Bekendmaking openbaar onderzoek uitbreiding van het bestaande opleidingscentrum Orsi, Proefhoevestraat 12.

Aanvrager: Orsi Services bv

Ligging:

- voor de stedenbouwkundige handelingen gelegen Proefhoevestraat 12-14-16-18 te 9090 Melle

kadastraal gekend als MELLE 1 AFD, sectie D, perceelnrs. MELLE 1 AFD, sectie D, perceel 690/00C000, 690/00A000, 690/00D000, 667/00D000, 622/00G000, 623/00G000, 690/00B000, 668/00C000, 667/00G000

- voor de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Proefhoevestraat 12 te 9090 Melle

kadastraal gekend als MELLE 1 AFD, sectie D, perceel 690/00D000, 690/00C000, 690/00A000

Kadastrale gegevens: Afdeling, Sectie , nr.

Start openbaar onderzoek: 18/06/2024

Einde openbaar onderzoek: 17/07/2024

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 18/07/2024. Of via het publiek Omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek) onder het dossiernummer OMV_2024068631. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.