Bekendmaking openbaar onderzoek voor de afwijking van de voorschriften voor het bouwen van een eengezinswoning te Dikke Linde 4

Aanvrager: Groep Huyzentruyt

Ligging: Dikke Linde 4

Kadastrale gegevens: 1st Afdeling, Sectie C, nr. 0566 D

Start openbaar onderzoek: 23 april 2021

Einde openbaar onderzoek: 22 mei 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 mei 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021057887. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.