Bekendmaking openbaar onderzoek voor de bijstelling van een verkaveling om 3 loten samen te voegen tot 1 lot en het rooien van 16 hoogstammige bomen te Vlaschaar 3, 4 en 5

Aanvrager: Auvani bvba

Ligging: Vlaschaard 3, 4 en 5

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0247 K 2, 0247 S 2 en 0247 G 2

Start openbaar onderzoek: 14 april 2021

Einde openbaar onderzoek: 13 mei 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 14 mei 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020157588. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.