Bekendmaking openbaar onderzoek voor de bijstelling van een verkaveling voor het opsplitsen van lot 2 in 2 loten te Kalverhagestraat 47

Aanvrager: Claeys Serge - Claeys Jessica

Ligging: Kalverhagestraat 47

Kadastrale gegevens: 3e Afdeling, Sectie A, nr. 0344 M

Start openbaar onderzoek: 31 mei 2019

Einde openbaar onderzoek: 29 juni 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 30 juni 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019062573. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.