Bekendmaking openbaar onderzoek voor de bijstelling van een verkavelingsvergunning te Collegebaan 8

Aanvrager: Vanderper Geert

Ligging: Collegebaan 8

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0126 F 5

Start openbaar onderzoek: 11 juni 2021

Einde openbaar onderzoek: 10 juli 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021085038. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.