Bekendmaking openbaar onderzoek voor de bijstelling van een verkavelingvergunning voor lot 1 te Oude Brusselse Weg 44B

Aanvrager: Eeckhout Filip

Ligging: Oude Brusselse Weg 44B

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0152 G

Start openbaar onderzoek: 7 juni 2021

Einde openbaar onderzoek: 6 juli 201

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 7 juli 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021084680. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.