Bekendmaking openbaar onderzoek voor de bijstelling verkaveling ifv contructie en verharding in de tuinzones te Leeuwerikstraat 1

Aanvrager: Steyaert Guido - Delmotte Carine

Ligging: Leeuwerikstraat 1

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0255 E

Start openbaar onderzoek: 4 november 2019

Einde openbaar onderzoek: 3 december 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 4 december 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019131744. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.