Bekendmaking openbaar onderzoek voor de her-locatie gemeenteschool om tegemoet te komen aan de voorwaarden opgelegd door de deputatie in het besluit van de beroepsprocedure te Beekstraat

Aanvrager: Gemeentebestuur Melle

Ligging: Beekstraat 38

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nrs. 0223 E, 0224 B en 0223 C

Start openbaar onderzoek: 20 november 2019

Einde openbaar onderzoek: 19 december 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 20 december 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019127641. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.