Bekendmaking openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de vergunning van een tankstation en het aanpassen van het lozingsdebiet afkomstig van hemelwater dat op de piste valt aan de omzendbrief van de VMM te Brusselsesteenweg 485, 9090 Melle

Aanvrager: XL Servicestations

Ligging: Brusselsesteenweg 485, 9090 Melle

Kadastrale gegevens: Melle, 1 AFD, sectie D, perceel 95/C2
Omschrijving van volgende werken of handelingen :
de hernieuwing van de vergunning van een tankstation en het aanpassen van het lozingsdebiet afkomstig van hemelwater dat op de piste valt aan de omzendbrief van de VMM

Start openbaar onderzoek: 23 augustus 2021

Einde openbaar onderzoek: 21 september 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 juli 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021080801. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.