Bekendmaking openbaar onderzoek voor de reconversie van het klooster en de kerk tot schoolgebouw te Tuinstraat 105, 105A en 107

Aanvrager: Schoolcomité van het Sint-Franciskusinstituut

Ligging: Tuinstraat 105, 105A en 107

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0364 P 5, 0364 H 5 en 0364 G 5

Start openbaar onderzoek: 6 november 2020

Einde openbaar onderzoek: 5 december 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 5 december 2020. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020133530. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.