Bekendmaking openbaar onderzoek voor de wegenis- en rioleringswerken in de Varingstraat en Vijverwegel

Veel aandacht gaat hierbij naar de fietsers. De Varingstraat en de Vijverwegel worden immers fietssnelweg en een hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De bedoeling van zo’n netwerk is om kernen of belangrijke plaatsen met elkaar te verbinden, speciaal voor fietsers. Het is gericht op de iets langere verplaatsingen van meer dan 5 kilometer.

De werken omvatten ook de vernieuwing van de volledige riolering. Het oude gemengde stelsel wordt hierbij vervangen door een gescheiden stelsel. Daarbij worden regenwater en afvalwater apart weggeleid: het regenwater naar de ringvaart en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation.

Aanvrager: TMVW

Ligging: Varingstraat - Vijverwegel

Kadastrale gegevens: Openbaar domein, 2e Afdeling, Sectie B, nr. 0128 2 en 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0350

Door een administratieve lus wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd!

Start openbaar onderzoek: 23 november 2020

Einde openbaar onderzoek: 22 december 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 22 december 2020. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020125391. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.