Bekendmaking openbaar onderzoek voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften in functie van het bouwen van een tuinhuis te Platanendreef 60

Aanvrager: De Baets Pieter

Ligging: Platanendreef 60

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0405 Z

Start openbaar onderzoek: 8 mei 2019

Einde openbaar onderzoek: 6 juni 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 7 juni 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019053147. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.