Bekendmaking openbaar onderzoek voor een bijstelling van een verkaveling in functie van het oprichten van 3 extra loodsen te Brusselsesteenweg 505

Aanvrager: Van Daele Sabine - Thienpont Patrick

Ligging: Brusselsesteenweg 505

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nrs. 0427 L, 0087 K, 0089 B en 0088 B 2

Begin openbaar onderzoek: 19 maart 2019

Einde openbaar onderzoek: 17 april 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 18 april 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019015736. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authentificeren met u elektronische identiteitskaart.