Bekendmaking openbaar onderzoek voor een kleinschalig woonprioject vervangsnieuwbouw 10 assistentiewoningen te Kloosterstraat 54

Aanvrager: Woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest

Ligging: Kloosterstraat 54

Begin openbaar onderzoek: 14 januari 2019

Einde openbaar onderzoek: 12 februari 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 13 februari 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018149356. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.