Bekendmaking openbaar onderzoek voor he verbouwen van de halfopen woning te Boomgaardstraat 11

Aanvrager: dhr. Maarten Hoste - mevr. Katrijn Timmerman

Ligging: Boomgaardstraat 11

Start openbaar onderzoek: 5 december 2018

Einde openbaar onderzoek: 3 januari 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 4 januari 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018139117. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.