bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een fietspad langsheen de Geraardsbergsesteenweg tss Gontrode station en Proefhoevestraat

Aanvrager: Wegen Oost-Vlaanderen

Ligging: Geraardsbergsesteenweg tss Gontrode station en Proefhoevestraat

Kadastrale gegevens: 3e Afdeling, Sectie A, openbaar domein

Start openbaar onderzoek: 28 juni 2019

Einde openbaar onderzoek: 27 juli 2019

Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning staat op de Vlaamse lijst en wordt beslist door het Departement Omgeving.

U kan het dossier komen inkijken op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, tijdens de openingsuren.

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 28 juli 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018128411. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.