Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een fietssnelweg tussen de Kouterwegel te Melle en Brusselse steenweg te Kwatrecht langs spoorlijn L50

Aanvrager: Provincie Oost-Vlaanderen

Ligging: Slagveld 5 te Wetteren en te Melle

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nrs. 0121 E, 0412 2, 0449 B, 0405 2, 0113 D, 0124 E, 0450 X, 0116 N en 0112 K

Start openbaar onderzoek: 18 mei 2020

Einde openbaar onderzoek: 16 juni 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 17 juni 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_20200025721. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.