Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van fiets- en voetpaden langsheen de Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat

Aanvrager: Gemeentebestuur Melle

Ligging: Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, openbaar domein

Start openbaar onderzoek: 30 augustus 2021

Einde openbaar onderzoek: 28 september 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 29 september 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021088473. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.