Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van de verkaveling door het samenvoegen van 2 loten naar 1 lot met de mogelijkheid voor het bouwen van 2 meergezinswoningen (7WE) te Collegebaan 25D en 25E

Aanvrager: JPB Building

Ligging: Collegebaan 25D en 25E

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0050 R

Start openbaar onderzoek: 11 oktober 2021

Einde openbaar onderzoek: 9 november 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 10 november 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_150323. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.