Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van de verkaveling om 3 loten samen te voegen naar 1 lot te Vlaschaard 3, 4 & 5

Aanvrager: Auvani

Ligging: Vlaschaard 3, 4 & 5

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0247 S 2, 0247 K 2 en 0247 G 2

Start openbaar onderzoek: 25 mei 2020

Einde openbaar onderzoek: 23 juni 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 juni 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020002111. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.

a