Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van de verkaveling voor het toevoegen van een deel van lot 2 bij lot 1 ifv verbeteren ontsluiting lot 1 te Hof ter Eeken 1 & 2

Aanvrager: bvba Viator

Ligging: Hof te Eeken 1 & 2

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie B, nrs. 0221 X 4 en 0221 B 5 

Start openbaar onderzoek: 5 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek: 3 september 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 4 september 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022093066. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.