Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften in functie tot het bouwen van een meergezinswoning te Koolmeesstraat 2

Aanvrager: Moreels Kurt

Ligging: Koolmeesstraat 2

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0246 D 4

Start openbaar onderzoek: 11 oktober 2019

Einde openbaar onderzoek: 9 november 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 10 november 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019112556. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.