Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor het wijzigen perceelsgrenzen, bouwgabarit en bouwvrije tuinstroken te Nonnenwegel 5

Aanvrager: bvba Speybroeck woningbouw

Ligging: Nonnenwegel 5

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0270 B 2

Start openbaar onderzoek: 23 september 2022

Einde openbaar onderzoek: 23 oktober 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 24 oktober 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022118490. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.