bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen verkaveling, slopen loods met schouw, 3 bijkomende kavels en bijkomende waterbuffer te Brusselsesteenweg 505

Aanvrager: bvba Goen Studiebureau

Ligging: Brusselsesteenweg 505

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nrs. 0089 C, 0088 C 2, 0087 K, 0427L, 0695 A, 0089 B, 0086 B 3, 0088 B 2

Start openbaar onderzoek: 26 augustus 2019

Einde openbaar onderzoek: 24 september 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 24 september 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019079706. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.