Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen afzonderlijke autobergplaats in de achtertuin + aanleg verhardingen Geraardsbergsesteenweg 17

Aanvrager: Tatul Aleksanjan

Ligging: Geraardsbergsesteenweg 17

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0239 H

Start openbaar onderzoek: 30 juni 2022

Einde openbaar onderzoek: 29 juli 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 30 juli 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022085510. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.