Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen te Oude Brusselse Weg 51A & 51B

Aanvrager: De Knibber Jan

Ligging: Oude Brusselse Weg 51A & 51B

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0186C

Start openbaar onderzoek: 24 maart 2023

Einde openbaar onderzoek: 22 april 2023

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 april 2023. Of via het publiek Omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek) onder het dossiernummer OMV_2023031987. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.