Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 3 opslagloodsen achteraan te Brusselsesteenweg 127A

Aanvrager: BV Dimaco

Ligging: Brusselsesteenweg 127A

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0162 R 5, 0162 Y 3 en 0162 P 5

Start openbaar onderzoek: 24 juni 2022

Einde openbaar onderzoek: 23 juli 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 24 juli 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022073381. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.