Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 5 meergezinswoningen en 5 eengezinswoningen na slopen bestaande woning te Oude Brusselse Weg 23

Aanvrager: RVS Real Estate

Ligging: Oude Brusselse Weg 23

Kadastraal perceel: 2e Afd Sie A nr. 0134 W 2

Start openbaar onderzoek: 7 maart 2019

Einde openbaar onderzoek: 5 april 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 6 april 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018142832. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.