Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 6 meergezinswoningen (32WE) te Oude Brusselse Weg 32

Aanvrager: RVS Real Estate

Ligging: Oude Brusselse Weg 23

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0134 W 2

Start openbaar onderzoek: 13 mei 2019

Einde openbaar onderzoek: 11 juni 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 12 juni 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019032735. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.