Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een Experience Center, ontbossen, wijzigen van de infrastructuur, bouwen van loodsen, het aanleggen van een parking en nieuw rooilijnplan te Brusselsesteenweg 280 en volgende

Aanvrager: Huyghe-Brouwerij van Melle

Ligging: Brusselsesteenweg 238, 252, 254, 280, 282, Eikerwegel 11 t.e.m. 16, 19 t.e.m. 24 en Geraardsbergsesteenweg 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nrs. 0164/00Z004 - 0164/00T003 - 0164/00Y003 - 0164/00D003 - 0164/02W000 - 0164/00T004 - 0164/00P002 - 0164/00H003 - 0164/00B003 - 0164/00X003 - 0164/00P000 - 0164/00C003 - 0164/00V003 - 0164/00M004 - 0165/02P002 - 0165/02L002 - 0165/02N002 - 0165/02K002 - 0165/02A003 - 0165/00W000 - 0165/53G000 - 0165/02V002 - 0165/02H002 - 0165/02Y002 - 0165/02X002 - 0165/02W002 - 0165/53K000 - 0165/00X000 - 0165/02Z002 - 0165/02M002 - 0166/00T006 - 0166/00R007 - 0166/00H008 - 0166/00A009 - 0166/00N008 - 0166/00P008 - 0168/00T000 - 0168/00S000 - 0169/00Z000 - 0170/00N000 - 0170/00Y000 - 0170/00L000 - 0170/00V000 - 0170/00X000 - 0170/00M000 - 0173/00R000 - 0173/00T000 - 0174/00D000 - 0174/03A000 - 0565/00A000 - 0569/00A000 - 0570/00A000 - 0173/00S000 - 0174/03B000 - 0174/03C000 - 0174/03D000

1ste Afdeling, Sectie D, nrs. 0206/02A000 - 0698/00A000 - 0206/02B000

Start openbaar onderzoek: 27 februari 2023

Einde openbaar onderzoek: 28 maart 2023

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 29 maart 2023. Of via het publiek Omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek) onder het dossiernummer OMV_2022084738. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.