Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een funerarium te Ruitersdreef 1

Aanvrager: bvba Uitvaartzorg De Wending

Ligging: Ruitersdreef 1

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie B, nrs. 0095 X, 0020 M, 0093 B en 0095 T

Start openbaar onderzoek: 29 juli 2020

Einde openbaar onderzoek: 27 augustus 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 28 augustus 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020081248. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.