Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een OKay na het slopen van de bestaande gebouwen te Brusselsesteenweg 441, 447 en 449

Aanvrager: Colim CVBA

Ligging: Brusselsesteenweg 441, 447 en 449

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0023V 3, 0023M 4, 0023X 2, 0023H 4, 0023K 4 en 0023V 2

Begin openbaar onderzoek: 29 april 2019

Einde openbaar onderzoek: 28 mei 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 28 mei 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019011925. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.