Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een ontspanningskliniek te Scheldeweg

Aanvrager: vzw Crystal Life

Ligging: Scheldeweg zn

Kadastrale gegevens: 3e Afdeling, Sectie A, nr. 0144 M

Start openbaar onderzoek: 8 september 2022

Einde openbaar onderzoek: 7 oktober 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 8 oktober 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022083528. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.