Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis te Boterbloemstraat 30

Aanvrager: Van Meurs Sharon

Ligging: Boterbloemstraat 30

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 0295 N

Start openbaar onderzoek: 20 mei 2020

Einde openbaar onderzoek: 18 juni 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 19 juni 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_20200058953. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.