Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis te Gontrode Heirweg 367

Aanvrager: Van Waegenberghe Jaël

Ligging: Gontrode Heirweg 367

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0247 B

Start openbaar onderzoek: 17 mei 2019

Einde openbaar onderzoek: 15 juni 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 16 juni 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019058760. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.