Bekendmaking openbaar onderzoek voor het oprichten van een loods te Gontrode Heirweg 156

Aanvrager: Mouton Technics

Ligging: Gontrode Heirweg 156

Begin openbaar onderzoek: 4 januari 2019

Einde openbaar onderzoek: 2 februari 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 3 februari 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018075341. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.