Bekendmaking openbaar onderzoek voor het plaatsen van een carport met een fietsenberging te Koningin Fabiolalaan 39

Aanvrager: Verstraete Walter - Stam Johanna

Ligging: Koningin Fabiolalaan 39

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 0260 R

Start openbaar onderzoek: 23 april 2021

Einde openbaar onderzoek: 22 mei 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 mei 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021056639. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.