Bekendmaking openbaar onderzoek voor het plaatsen van een nieuw telecomstation te Geerbosstraat zn

Aanvrager: Proximus

Ligging: Geerbosstraat zn

Start openbaar onderzoek: 14 mei 2018

Einde openbaar onderzoek: 12 juni 2018

Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning staat op de Vlaamse lijst en wordt beslist door het Departement Omgeving.

U kan het dossier komen inkijken op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, tijdens de openingsuren.

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 13 juni 2018.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018011518. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.