Bekendmaking openbaar onderzoek voor het regulariseren van een gesloten afsluiting van 1,80m in de voortuin te Caritasstraat 15

Aanvrager: Soinne Bruno

Ligging: Caritasstraat 15

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0562 A

Start openbaar onderzoek: 23 augustus 2021

Einde openbaar onderzoek: 21 september 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 22 september 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021130457. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.