Bekendmaking openbaar onderzoek voor het regulariseren van het verbouwen carport, uitbreiding poolhouse, aanleggen zwembad, vijver en terras te Ovenveldstraat 5

Aanvrager: Fontaine Koen

Ligging: Ovenveldstraat 5

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0231 X

Start openbaar onderzoek: 19 mei 2020

Einde openbaar onderzoek: 17 juni 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 18 juni 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020058631. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.