Bekendmaking openbaar onderzoek voor het renoveren en uitbreiden van de woning met apotheek en kantoor te Geraardsbergsesteenweg 66

Aanvrager: Pieters Karen - Martens Frank

Ligging: Geraardsbergsesteenweg 66

Kadastrale gegevens: 3e Afdeling, Sectie A, nr. 0238 A

Start openbaar onderzoek: 23 november 2020

Einde openbaar onderzoek: 22 december 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 december 2020. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020042686. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.