Bekendmaking openbaar onderzoek voor het renoveren veldschuur, deels afbraak en heropbouw schuur te Langemunt zn

Aanvrager: Tim Coppens

Ligging: Langemunt zn

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0696 A

Start openbaar onderzoek: 30 oktober 2019

Einde openbaar onderzoek: 28 november 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 29 november 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019114858. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.