Bekendmaking openbaar onderzoek voor het rooien van 30 Fraxinus Excelsior Aurea te Scheldeweg

Aanvrager: Gemeentebestuur Melle

Ligging: Scheldeweg

Start openbaar onderzoek: 12 november 2018

Einde openbaar onderzoek: 11 december 2018

U kan het dossier komen inkijken op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, tijdens de openingsuren.

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 12 december 2018.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018132439. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.