Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen paviljoen met klaslokalen en nieuwbouw gebouw met 10 klaslokalen en 48 internaatkamers en hoogspanningscabine te Brusselsesteenweg 459

Aanvrager: College van de Paters Jozefieten

Ligging: Brusselsesteenweg 459

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0032 S

Start openbaar onderzoek: 14 januari 2021

Einde openbaar onderzoek: 12 februari 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 12 februari 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020091712. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.