Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een vakantiewoning (B&B) en 1 woonentiteit te Sint-Bavostraat

Aanvrager: Lauwaerts Freddy - Haentjens Karine

Ligging: Sint-Bavostraat 10

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling Sectie D nrs. 0435 B, 0636 A, 0637 D, 640 E en 0643 B

Start openbaar onderzoek: 5 juni 2019

Einde openbaar onderzoek: 4 juli 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 5 juli 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019063834. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.