Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen woning en bijgebouwen en bouwen van meergezinswoning (12WE) met carports te Brusselsesteenweg 87 & 89

Aanvrager: Immovanti

Ligging: Brusselsesteenweg 87 & 89

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0147 E2 en 0147 P 2

Start openbaar onderzoek: 23 oktober 2019

Einde openbaar onderzoek: 21 november 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 22 november 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019115247. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.