Bekendmaking openbaar onderzoek voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte te Gontrode Heirweg 156

Aanvrager: Mouton Technics bvba

Ligging: Gontrode Heirweg 156

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0357 Z

Start openbaar onderzoek: 18 oktober 2021

Einde openbaar onderzoek: 16 november 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 17 november 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021148770. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.