Bekendmaking openbaar onderzoek voor het uitbreiden van de handelsruimte te Brusselsesteenweg 1

Aanvrager: Aldi nv

Ligging: Brusselsesteenweg 1

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0075 Y 2

Start openbaar onderzoek: 9 oktober 2019

Einde openbaar onderzoek: 7 november 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 8 november 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019106490. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.