Bekendmaking openbaar onderzoek voor het veranderen en uitbreiding proefstation en vernieuwen keermuren mestvaalt en plaatsen overkapping te Scheldeweg 68

Aanvrager: ILVO Vlaanderen

Ligging: Scheldeweg 68

Kadastrale percelen: 3e Afd Sie A nrs. 0065B, 0067C, 0069A, 0071B, 0078, 0081A, 0087G, 0090C, 0092C en 0094B.

Start openbaar onderzoek: 1 februari 2019

Einde openbaar onderzoek: 2 maart 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 3 maart 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018030886. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.