Bekendmaking openbaar onderzoek voor het veranderen van een scholencomplex te Jules Destréelaan 67, 9050 Gent

Aanvrager: Broeders van Liefde vzw

Ligging: Jules Destréelaan 67, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: MELLE 2 AFD, sectie A, perceel 39/C en GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1 AFD/, sectie A, perceelnrs. 634/L, 634/M, 634/P, 625/C, 634/N

Omschrijving van volgende werken of handelingen :

Het veranderen van een scholencomplex :
Stedenbouwkundige handeling : het bouwen van een nieuw scholenblok (bakkerij) na het slopen van het bestaand gebouw
De exploitatie van ingedeelde inrichting : de plaatsing van de toestellen voor de bakkerijafdeling

Start openbaar onderzoek: 16 juli 2021

Einde openbaar onderzoek: 14 augustus 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 juli 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021022431. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.